องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
photo งบรับ-จ่ายแผนงานรวมปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
description งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 2553ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2553 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file งบเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2553 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file งบเงินทุนสำรองเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2553 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1