องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
photo สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 1
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 4
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 7
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 4
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 6
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 20
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 5
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2