messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : 27
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 48
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 44
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 39
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 52
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 43
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 42
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 49
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 37
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3