องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder ขอเชิญประชุมสภา
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1