องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box สมาชิกสภาฯ
นายดนัย สุรามิตร
ประธานสภา
นางประนอม มากทอง
รองประธานสภา
นายมานะศักดิ์ พิณวานิช
เลขานุการสภา
นายธรรมนูญ ยังกิว
สมาชิกสภา
นายไพฤทธิ์ ดำหงษ์
สมาชิกสภา
นายไพฑูรย์ ธรรมเสนา
สมาชิกสภา
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
สมาชิกสภา
นายประเสริฐ เต่าทอง
สมาชิกสภา
นายปัญญา เพชรศรี
สมาชิกสภา
นายปิยพงษ์ ฟักแฟ
สมาชิกสภา
นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้
สมาชิกสภา
นายถนอมศักดิ์ พนัสนาชี
สมาชิกสภา
นางณัฐมน เต่าทอง
สมาชิกสภา
นายสิทธิพงษ์ คชการ
สมาชิกสภา
นายสุทัศน์ ช่วยชูหนู
สมาชิกสภา