messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box กองช่าง
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129
นายภักดิ์พงษ์ อินทนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 062-503-5101
นายไพจิตร จุ้ยส่องแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 093-374-1220
นายพีรพัฒน์ ตรีพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 084-993-9426
นายสิทธิการต์ อยู่ดำ
ผู้ช่วยวิศวกร
นายชยันต์ ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 082-802-2794
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : - ว่าง -
นายจรุง สังข์บรรจง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : 086-950-2592
นายการันย์ ธรรมาศัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 081-737-8397