messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-109-3250
นายอนันท์ พนัสนาชี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-145-2089
นายธวัชชัย เนตรทองคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 095-282-4455
นางสาวสโรชิน เพชรมณี
เลขานุการ นายก อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 092-848-0195