องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : "วันที่ 22 มีนาคม "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)" อปพร. คือ อาสาสมัครภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน เสียสละ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้โพส : ชีวาพร