องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
image ภาพประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
รณรงค์การทำขยะเปียกในครัวเรือน [7 กุมภาพันธ์ 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 2023 [16 มกราคม 2566]
การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม [3 มกราคม 2566]
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [29 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด [25 พฤศจิกายน 2565]
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [10 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 [22 กันยายน 2565]
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น [5 กันยายน 2565]
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ [29 กรกฎาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การประชุม APPF ครั้งที่ 30 [4 กรกฎาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)