องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รายละเอียด : ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า จากปรากฏกรณีโศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ก่อเหตุมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชุมพรแจ้งว่า เพื่อเป็นการดำเนินปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้านการจัดทำข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการส้รางภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหาผุู็เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้โพส : ชีวาพร