องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ผู้โพส : บุษรา