ชื่อเรื่อง : ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก เลขานายก และประธานรองประธานสมาชิกสภาอบต. เลขาสภา

ชื่อไฟล์ : VXVGjN1Thu93429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้