ชื่อเรื่อง : ซื้อลูกวอลเล่ย์บอล ลูกฟุตบอลพร้อมด้วยตาข่ายฟุตบอลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง