องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด้กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ชีวาพร | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : อภิชาติ | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ชีวาพร | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ชีวาพร | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก เลขานายก และประธานรองประธานสมาชิกสภาอบต. เลขาสภา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : บุษรา | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สลล.สายราฏร์คีรี หมู่ที่ 6,14 บ้านละหาร,บ้านเนินคีรีย์ ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 02/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 01/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview274
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ EB 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36