องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ที่ 10,11,13 รายละเอียดของโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในด้านงานธุรการ การบันทึกข้อมูล และบันทึกสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม และช่วยปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 9589 ชุมพร สำนักปลัด เนื่องจากระบบปั๊มนำ้ติดรถชำรุด ใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการรถขุด-ตัก (แบคโฮ) ขนาด 35 แรงม้า จำนวน 8 ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 3 รายการ เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคารสำนักงาน ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้ามจำนวน 2,100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. ของ ศพด.สังกัด อบต.ท่าข้าม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าข้าม ช่วงปิดเทอม 2/2566 (1 เม.ย. 66 - 15 พ.ค. 66) จำนวน 45 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 613 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้ามจำนวน 2,100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. ของ ศพด.สังกัด อบต.ท่าข้าม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าข้าม ช่วงปิดเทอม 2/2566 (1 เม.ย. 66 - 15 พ.ค. 66) จำนวน 45 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 613 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมถนนสายพัฒนาภาคใต้ หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 176 ท่อน ก่อสร้างบ่อพักจำนวน 20 บ่อ งานก่อสร้างผิวคอนกรีตหลังท่อพร้อมร่องน้ำ ระยะทาง 108.00 เมตร และงานวางท่อประปาขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ทดแทนของเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว (ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 11 รายการ เพื่อนำมาเป็นวัสดุสำหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สึกหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟส่องสว่างปากทางท่าข้าม-วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4,6,14 แบบกิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทยขนาด 150 วัตต์ จำนวน 125 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟส่องสว่างปากทางท่าข้าม-วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4,6,14 แบบกิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทยขนาด 150 วัตต์ จำนวน 125 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ที่ 10,11,13 รายละเอียดของโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ที่ 10,11,13 รายละเอียดของโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมบัตรและเหรียญห้อยคอ จำนวน 2,200 โดส เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์23 จำนวน 1,590 อัน ไซริงค์พลาสติกไม่ติดเข็ม 3 ซีซี จำนวน 785 ชิ้น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราขนารี ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราขนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 100x150 ซม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราขนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการสำรวจ จำนวนสุนัข/แมว จำนวน 2,490 ตัว ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราขนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อใช้ทดแทนสายส่งน้ำดับเพลิิงเดิมที่ชำรุด เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือมีความสะดวก รวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-1267 ชุมพร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เนื่องจากสายไฮดรอลิคชำรุดจากการใช้งานในสภาวะปกติทำให้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้รถตักหน้า - ขุดหลังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องประชุมสภาและห้องน้ำหลังห้องประชุมสภาและห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 16 รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องประชุมสภาและห้องน้ำหลังห้องประชุมสภาและห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 16 รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาเชื่อมถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ลูก เพื่อให้ถังประปาสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องประชุมสภาและห้องน้ำหลังห้องประชุมสภาและห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 16 รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟส่องสว่างปากทางท่าข้าม-วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4,6,14 แบบกิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทยขนาด 150 วัตต์ จำนวน 125 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 ลิตรและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 ลิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการตรวจสารเคมีในเลือด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการตรวจสารเคมีในเลือด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถเกรดถนน ทะเบียน ตค 307 ชุมพร โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 10 อัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาเช็คระยะ 10,000 กม. และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1922 ชุมพร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-307 ชุมพร จำนวน 53 รายการ เนื่องจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานในสภาวะปกติ ให้รถเกรดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-307 ชุมพร จำนวน 53 รายการ เนื่องจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานในสภาวะปกติ ให้รถเกรดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-307 ชุมพร จำนวน 53 รายการ เนื่องจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานในสภาวะปกติ ให้รถเกรดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-307 ชุมพร จำนวน 53 รายการ เนื่องจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานในสภาวะปกติ ให้รถเกรดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟส่องสว่างปากทางท่าข้าม-วัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4,6,14 แบบกิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทยขนาด 150 วัตต์ จำนวน 125 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบดถนนแบบสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถข-75 ชุมพร โดยการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง จัดหาอะไหล่ทดแทนพร้อมค่าแรง จำนวน 20 รายการ เพื่อให้รถบดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบดถนนแบบสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถข-75 ชุมพร โดยการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง จัดหาอะไหล่ทดแทนพร้อมค่าแรง จำนวน 20 รายการ เพื่อให้รถบดสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2 หมู่ที่ 10,11,13 รายละเอียดของโครงการดังนี้จุดเริ่มต้นโครงการ Sta.0+.000 จุดสิ้นสุดโครงการ Sta.0+728 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการรถขุด-ตัก (แบคโฮ) ขนาด 140 แรงม้า จำนวน 3 ชั่วโมง รถแบคโฮขนาด 75 แรงม้า จำนวน 7 ชั่วโมง เพื่อล้มต้นปาล์มทำทางเบี่ยงเลี่ยงน้ำกัดเซาะถนนราษฎร์ภิรมย์ หมู่ที่ 1 และวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายในเราะร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลข บฉ - 3837 ชุมพร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 8 รายการพร้อมค่าแรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 80x180 ซม. จำนวน ๑ ป้าย ประกอบการอบรมขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรความโปร่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณที่ทำการ อบต.ท่าข้าม (สนามฟุตบอลและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 6 ชั่งโมง เพื่อเตรียมสถานที่รองรับการฝึกซ้อมกีฬาและการจัดกิจกรรมอื่นๆและ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8803 ชุมพร เนื่องจากชำรุด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค 3891 ชุมพร เนื่องจากแอร์ชำรุด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
1 - 50 (ทั้งหมด 172 รายการ) 1 2 3 4