องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สลล.สายราฏร์คีรี หมู่ที่ 6,14 บ้านละหาร,บ้านเนินคีรีย์ ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 02/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 01/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 431
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ EB 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๙/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file โครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านดินก้อง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย 125 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านหัวว่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งนาตาจอ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แบบประปาขนาดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำรับร่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6