องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 สิงหาคม 2566
photo 1 วันก็มีความหมายต่อลุก grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 13
28 สิงหาคม 2566
insert_drive_file สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดชุมพร โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 7
3 สิงหาคม 2566
photo โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 16
29 กรกฎาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 8
17 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 19
3 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 8
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file อันตรายคลอดก่อนกำหนด โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 2
16 มิถุนายน 2566
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 13
8 มิถุนายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมันสุนัข-แมว ) poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 27
2 มิถุนายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์แนวคิดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 10
29 พฤษภาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 15
29 พฤษภาคม 2566
photo ร่วมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 3
22 พฤษภาคม 2566
ชพ 71301/ว268 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเฃือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 41
18 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : อภิชาติ เปิดอ่าน : 19
12 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 17
3 เมษายน 2566
ศธ 0267/05073 find_in_page ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในงาน "40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 18
14 มีนาคม 2566
ชพ 0019/ว 03874 photo ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด้กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 51
1 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : อภิชาติ เปิดอ่าน : 36
28 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 28
28 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9