องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อภิชาติ | เปิดอ่าน : 34
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศิริพร | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนการป้องกันการทุจริต5 ปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส "จัดซื้อจัดจ้างฯ" poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การมีส่วนร่วมภาคประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1