องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการประชุมคณะกรรมคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 [11 กุมภาพันธ์ 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ โครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองรับร่อ ระยะที่ 1 [5 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)